Subsidie RVO mijn digitale zaak

mei 12, 2023

Talent-aantrekken-blog

Deze informatie is overgenomen van https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mijn-digitale-zaak

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
woensdag 17 mei 2023
09:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 14 juli 2023
17:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
50% subsidie tot een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 voor advies. Uw kosten moeten minimaal € 1000 bedragen.
Totaal budget:
€ 870.000

De subsidie

Met de subsidie van Mijn Digitale Zaak kunt u advies inwinnen en/of technologie aanschaffen om uw basis op orde te krijgen op het gebied van digitalisering.

De categorieën van digitaliseringsonderdelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn te vinden in de bijlage van de regeling. De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 voor advies. Het minimale subsidiebedrag is € 500. U kunt meerdere offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt. Dat moet u wel in 1 aanvraag doen.

Wat komt niet in aanmerking?

Een aantal zaken komt niet in aanmerking voor subsidie:

 • Aankoopadvies door de leverancier van de technologie die u wilt aanschaffen of implementeren.
 • Diensten of producten die niet aansluiten bij wat de leverancier normaal gesproken levert.
 • Betaalde socialmedia-abonnementen en advertentiebudget.

We behandelen alleen complete aanvragen en op volgorde van binnenkomst, tot het totale budget op is. Het loont dus als uw aanvraag op tijd binnenkomt en volledig is.

Budget

In totaal is er voor deze openstelling € 870.000 budget beschikbaar. U kunt 50% subsidie ontvangen voor uw investering of kosten voor advies tot een maximum van € 2.500. U ontvangt maximaal € 500 voor advies.

Voorwaarden

Mijn Digitale Zaak is er voor ondernemers die:

 • staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK);
 • maximaal 50 werknemers hebben; en
 • minder dan € 10 miljoen omzet hadden in het afgelopen boekjaar.

Verder moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen om subsidie aan te vragen:

 • U moet minstens € 1000 aan kosten maken voor digitale investeringen die u nog gaat doen. U kunt geen subsidie krijgen voor investeringen die u al heeft gedaan. Bij uw aanvraag stuurt u een geldige, ongetekende offerte mee van uw leverancier.
 • U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen via Mijn Digitale Zaak.
 • U mag het zogenoemde de-minimisplafond niet overschrijden met de subsidie via Mijn Digitale Zaak. Dit is een regel van de Europese Commissie om eerlijke concurrentie te garanderen. U mag per bedrijf maximaal €200.000 overheidssteun ontvangen binnen een periode van 3 jaar. Sommige sectoren hebben een lager maximumbedrag. Om aan te tonen dat u hieraan voldoet, legt u een verklaring de-minimissteun af.
 • Heeft u subsidie ontvangen voor dezelfde kosten van een andere partij, zoals uw gemeente? Dan mag deze subsidie samen met de subsidie die u ontvangt vanuit Mijn Digitale Zaak opgeteld maximaal € 2500,- zijn.
 • Verbonden ondernemingen kunnen in totaal 1 subsidieaanvraag toegekend krijgen.

Uw aanvraag voorbereiden

Mijn Digitale Zaak is er voor alle mkb’ers die voldoen aan de voorwaarden. Het stappenplan is als volgt:

1. Routekaart volgen en digitaliseringsscan invullen

U checkt de routekaart en vult de digitaliseringsscan van KVK in op mijndigitalezaak.nl. U ontvangt dan persoonlijk advies over de investering die voor u loont. U bent niet verplicht het advies uit de scan op te volgen, maar u moet gedownloade pdf wel meesturen met uw subsidieaanvraag.

Alleen de producten en diensten die op de routekaart staan onder ‘Digitale basis op orde’ komen in aanmerking voor subsidie.

2. Offertes opvragen

U kunt nu offertes opvragen. De lijst met leveranciers van INretail en MKB-Nederland kan u hierbij helpen. Maar u mag ook zelf een leverancier gebruiken die niet op deze lijst staat, mits deze leverancier de af te nemen diensten of producten normaal gesproken ook commercieel levert en ingeschreven staat bij de KVK. De offertes moeten geldig zijn op de datum van uw aanvraag.

3. Subsidieaanvraag indienen

Met het resultaat van de digitaliseringsscan en de offertes kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een voorschot krijgen op de kosten. U kunt voor meerdere onderdelen subsidie aanvragen, maar dat moet u wel in 1 aanvraag bundelen. U kunt maximaal € 2.500 subsidie ontvangen voor de combinatie van de onderdelen.

Online vragenuurtjes

Wilt u deze subsidie voor digitale technologie aanvragen, en heeft u nog vragen? Of bent u leverancier van soft- en hardware en bent u benieuwd of uw product en/of dienst met deze subsidie kan worden aangeschaft? Meld u dan aan voor een van de online vragenuurtjes voor deze regeling.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen van 17 mei 2023, 9:00 uur tot en met 14 juli 2023, 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Het kan een paar dagen duren voordat u eHerkenning heeft ontvangen.

Na uw aanvraag

Als u een subsidie aanvraagt, krijgt u binnen 8 weken te horen of u de subsidie krijgt. Als dat zo is, krijgt u het geld als voorschot zo snel mogelijk uitgekeerd. U moet dan wel binnen 3 maanden uw producten of diensten hebben gekocht.

Achteraf doet RVO steekproeven om te controleren of u het geld op de juiste manier heeft besteed. Als u in de steekproef valt, moet u binnen 2 weken de factuur inleveren bij RVO om te bewijzen dat u het product en/of de dienst waarvoor u subsidie heeft ontvangen, heeft gekocht.

We vragen u ook om mee te werken aan een evaluatie van de effecten van de gesubsidieerde activiteiten. U moet tot 2 jaar na het krijgen van de subsidie bereid zijn hieraan mee te werken.

Meer weten?

Vraag een gratis consult aan!

Voor meer informatie of advies, neem contact op met Duodor websites of ga naar https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mijn-digitale-zaak

Serge